Zařazení členů ZM do pracovních orgánů města ve volebním období 2014-2018

01.01.2015 12:00

Výbory

Výbor finanční
předseda: Vítězslav Šopík
členové: Mgr. Marek Bocián, Ing. Tomáš Köhler, Ing. Boris Pavlásek

Výbor kontrolní
předseda: Ladislav Žilka
členové: Ing. Vojtěch Hrdina, MUDr. Bohumil Servus,

Výbory osadní
Osadní výbor Ondřejov - Anežka Továrková
Osadní výbor Stránské - Radek Kristin

 


Komise

 

Komise hospodářská (HK)
předseda: Ing. Tomáš Köhler
členové:  Mgr. Marek Bocián, Ing. Petr Klouda, Ing. Boris Pavlásek, MUDr. Bohumil Servus, Ing. Luděk Šimko, Ferdinand Šopík, Vítězslav Šopík, Ing. Lenka Vavřičková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka

Komise životního prostředí a regionálního rozvoje (ŽPaRR)
předseda:  Ing. Soňa Kováříková
členové: Ing. Vojtěch Hrdina, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Petr Klouda, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Václav Orlík, Ing. Boris Pavlásek, Ferdinand Šopík, Ing. Lenka Vavřičková

Komise  pro výchovu, vzdělávání a sport (VVaS)
předseda: Mgr. Vlastimil Baran
členové: Mgr. Marek Bocián, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Václav Orlík, Ing. Luděk Šimko, Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., Alena Tomešková

Komise vnitřních věcí (VV)
předseda: MUDr. Bohumil Servus
členové: Mgr. Vlastimil Baran, Josef Bernátek, Ing. Petr Klouda, Ing. Jaroslav Kala

Komise  soc. věcí a zdravotnictví (SVaZ)
předseda: Mgr.. Marcela Staňková
členové:  Ing. Lenka Vavřičková, Ladislav Žilka

Komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
předseda: Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
členové: Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Marcela Staňková, Alena Tomešková, Ladislav Žilka

Komise bytová
předseda: Mgr. Bronislav Koňařík
členové: Ing. Soňa Kováříková, Mgr. Marcela Staňková, Ing. Lenka Vavřičková

Komise pro občanské záležitosti (KPOZ)
předseda: Mgr. Marcela Staňková
členové: z řad občanů

Komise dopravy a silničního hospodářství (DaSH)
předseda: Ing. Luděk Šimko
členové: Mgr. Vlastimil Baran, Ing. Jaroslav Kala, Mgr. Bronislav Koňařík, Ing. Soňa Kováříková

 


Zvláštní orgány

Povodňová komise
předseda: Ing. Petr Klouda
členové: Mgr. Marcela Staňková, Ing. Luděk Šimko, RNDr. František Čermák                   

Přestupková komise
předseda: Ivana Pilatíková
členové: Ing. Josef Lutz, Ladislav Žilka, Iva Vepřeková (i jako náhradník předsedy)

Komise sociálně-právní ochrany
předseda: Bc. Petr Kurfürst
členové:  Mgr. Hana Měráková, MUDr. Richard Rýznar, Mgr. Marcela Staňková, Bc. Iveta Podzemná,

Komise prevence kriminality
předseda: Bc. Iveta Podzemná
členové: Bc. Petr Kurfürst, Lumír Sedláček, Zdeněk Kudlák

 

zdroj: www.rymarov.cz